Privacybeleid Pourpoxy
https://pourpoxy.com

Over ons privacybeleid

Pourpoxy geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (de
verbeteren) onze diensten en zorgvuldig omgaan met de informatie die we over u en uw gebruik van
onze diensten hebben opgehaald. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking voor commerciële doeleinden om
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden geleverd door
Pourpoxy. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/11/2020, met de publicatie van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u
door ons verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld. We zullen u ook uitleggen hoe we uw gegevens kunnen delen met derden.
het opslaan van gegevens en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot
de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan (of laten opslaan), welke gegevens wij gebruiken en welke
beveiligingstechnieken die we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.


Webshop software
WooCommerce


Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonlijke gegevens die u verstrekt namens onze
diensten die ons ter beschikking worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te geven, zij zullen uw gegevens nooit voor iemand anders gebruiken
Doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.
WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen met de
de dienstverlening verder te verbeteren.


WooCommerce


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, we hebben voor onze webhosting gekozen voor
Transip. Persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening zijn
gedeeld met deze partij. Transip heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden.
bieden, zullen zij uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Transip is gebaseerd op de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht hen tot het nemen van passende veiligheidsmaatregelen. Deze
Veiligheidsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er zijn
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.


WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in onze eigen webwinkel.
management. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
Corruptie van gegevens zoveel mogelijk voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de
Toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
van gegevens.


Webhosting
Transip

Wij kopen webhosting en e-maildiensten van Transip. Transip verwerkt namens ons persoonsgegevens
en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over de
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Transip heeft passende technische en
organisatorische maatregelen die zijn genomen om het verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen
voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Wij sturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal nooit uw naam en e-mailadres gebruiken voor uw eigen
doeleinden. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd, ziet u de
uitschrijvingslink. U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonlijke gegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven in
maak of open en lees e-mails. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te wijzigen.
het te gebruiken om de dienstverlening en, in dit verband, informatie met derden verder te verbeteren om
delen.

Betalingsverwerkers
Mollie

Voor de verwerking van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden.
Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook als volgt
geldt voor de onderdelen van Mollie's diensten waarvoor zij derden inschakelen. Mollie houdt uw
gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - anders dan op uw verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen gebonden aan geheimhouding op basis van de overeenkomst. tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de verdere verbetering van onze diensten. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijk onderzoek

Indien nodig kan Pourpoxy verplicht worden om te delen op basis van een wettelijke verplichting. Van uw gegevens in verband met fiscale of strafrechtelijke onderzoeken door de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen dit doen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, wordt dit ook opgevat als een vergeetachtig verzoek. Op grond van de geldende administratieve verplichtingen dienen wij uw (persoons)gegevens te factureren, deze gegevens zullen wij bewaren zolang de geldende termijn van toepassing is. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Contactgegevens

Pourpoxy
Hoornbloem, 34 7322 AS apeldoorn Nederland T (063) 440-6951 E info@pourpoxy.com

Winkelwagen

HÉ JIJ, MELD JE AAN VOOR POURPOXY!

Wees als eerste op de hoogte van onze nieuwste trends en krijg meteen 10% korting op je bestelling!

Zal worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacybeleid

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Begin te typen om de producten te zien die u zoekt.
nl_NL_formal
Open chat
1
Wil je ons een vraag stellen?
Hoi! Heb je hulp nodig?

Meld je aan.

Nog geen account?